CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

  1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website  www.majesticsaigon.com  bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng (thành viên),... Đây là các thông tin mà  www.majesticsaigon.com  cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi liên hệ  về cho www.majesticsaigon.com   để nhờ hỗ trợ, tư vấn thông tin về các ḍng sản phẩm của www.majesticsaigon.com .

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ các thông tin liên hệ và hộp thư điện tử của ḿnh. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste  www.majesticsaigon.com  về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng kư và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

-       Cung cấp thông tin về dịch vụ đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;

-       Gửi email tiếp thị, khuyến mại về dịch vụ www.majesticsaigon.com  đang cung cấp;

-       Gửi các thông báo về các hoạt động trao của website www.majesticsaigon.com ;

-       Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;

-       Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.majesticsaigon.com ;

-   Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, ṭa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

c.  Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. C̣n lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của  www.majesticsaigon.com .

d.  Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lư thông tin cá nhân

Khách sạn Cửu Long (Majestic)

Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

     Hotline: 028 38295517 - Email: majestic@majesticsaigon.com

e.  Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của ḿnh.

Thành viên có điều chỉnh thông tin cá nhân bằng cách liên hệ Ban quản trị của website  www.majesticsaigon.com . Khi tiếp nhận những yêu cầu này, www.majesticsaigon.com  sẽ xác nhận lại thông tin và hỗ trợ khách hàng trong thời gian sớm nhất.

f.  Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên  www.majesticsaigon.com  được www.majesticsaigon.com  cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của  www.majesticsaigon.com . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ư của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

 Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ư từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, www.majesticsaigon.com  sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lư kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên  www.majesticsaigon.com .

Ban quản lư www.majesticsaigon.com  yêu cầu các cá nhân khi đăng kư/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lư của những thông tin trên. Ban quản lư www.majesticsaigon.com   không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng kư ban đầu là không chính xác.