MAJESTIC GIN & TONIC

From 4th April 2018 – 4th June 2018, Hotel Majestic Saigon proudly presents the popular Gin&Tonic cocktail in 5 different ways. 
This is the mixture of Bombay Gin & Tonic Water and garnish with different ingredients to give our customers variety of choices.

Majestic Gin&Tonic 
(Bombay Gin, Tonic Water, Garnish with Raspberry & Rosemary)
Fantastic Gin&Tonic 
(Bombay Gin, Tonic Water, Garnish with Raspberry & Lemon)
The Last One G&T
(Bombay Gin, Tonic Water, Garnish with Cucumber & Mint)
Fashion Tonic
(Bombay Gin, Tonic Water, Garnish with Strawberry & Rosemary)
Crystal Tonic
(Bombay Gin, Tonic Water, Garnish with Anise, Lemon & Rosemary)

Price : 179.000 vnd net/glass.
Let’s come and enjoy with us!

For more information, please contact : 
028 3829 5517 | majestic@majesticsaigon.com

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Từ ngày 04/04/2018 – 04/06/2018, khách sạn Majestic Sài Gòn xin giới thiệu đến Quý khách 5 món cocktail đặc trưng được pha chế từ Rượu Gin và Tonic Water cùng sự kết hợp với các hương vị khác nhau.

Majestic Gin&Tonic 
(Bombay Gin, Tonic Water, Garnish with Raspberry & Rosemary)
Fantastic Gin&Tonic 
(Bombay Gin, Tonic Water, Garnish with Raspberry & Lemon)
The Last One G&T
(Bombay Gin, Tonic Water, Garnish with Cucumber & Mint)
Fashion Tonic
(Bombay Gin, Tonic Water, Garnish with Strawberry & Rosemary)
Crystal Tonic
(Bombay Gin, Tonic Water, Garnish with Anise, Lemon & Rosemary)

Giá: 179.000 vnd net/ly.
Còn chần chờ gì nữa, hãy đến với chúng tôi để thưởng thức món cocktail nổi tiếng đặc trưng Gin&Tonic!

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ : 
028 3829 5517 | majestic@majesticsaigon.com

Categories: